Samenwerken

Rust en structuur

Brede ontwikkeling

Betrokkenheid

Welkom bij Basisschool De Expeditie 

Basisschool De Expeditie is een gezellige openbare basisschool in de wijk De Laar West (Arnhem). We hebben ongeveer 350 leerlingen. We werken met kleine klassen van gemiddeld 21 kinderen.

We werken met het traditionele jaarklassensysteem, waarbij we gebruikmaken van de nieuwste inzichten over hoe kinderen het beste leren.

Op De Expeditie werken wij samen aan goed onderwijs voor elk kind. Het is onze verantwoordelijkheid het beste uit elk kind te halen: ons uitgangspunt is dat ieder kind alles kan leren. Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen bieden wij kinderen muziek, burgerschap, kennis over de wereld, levensbeschouwing, talentateliers en verschillende naschoolse activiteiten. Wij werken met coöperatief leren: door veel onderlinge interactie tussen de kinderen vergroot dit het plezier en de betrokkenheid bij het leren. 

Laatste nieuws