Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over zaken op school. U kunt dit bespreken met de leerkracht en/of de directie. 

Komt u er met hen niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen. Bij ons op school zijn dit Werna van den Boogaard en Mike Buurman. U kunt hen bereiken via werna.vandenboogaard@floresonderwijs.nl en mike.buurman@floresonderwijs.nl. 

Wilt u graag met een klachtenfunctionaris of externe vertrouwenspersoon spreken, dan kan dat ook. Meer informatie vindt u op https://www.floresonderwijs.nl/informatie/protocollen-en-regelingen/.