Naast een solide basis in wereldoriëntatie, rekenen, taal en lezen hebben wij op De Expeditie aandacht voor sport, creativiteit en cultuur. In ons rooster vormen burgerschap, levensbeschouwing, muziek, handvaardigheid en sociaal-emotionele vorming een vast onderdeel. Door activiteiten zowel tijdens als na school te organiseren kunnen wij onze kinderen een breed palet aan activiteiten bieden.

Onze talent-ateliers geven kinderen de kans hun talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. De ruimte voor vieringen, het kook- en technieklokaal, onze grote buitenruimte en de naastgelegen sporthal helpen hierbij. Onze activiteiten worden altijd begeleid door ervaren docenten. Een belangrijk doel voor ons is onze kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld mee te geven.

De Expeditie heeft ook een schoolband, die bijvoorbeeld met kerst een sfeervol optreden geven.