Tweejaarlijks worden er tevredenheidspeilingen afgenomen onder ouders en leerlingen door een onafhankelijk bureau. In de zijbalk vindt u de tevredenheidspeilingen van de Toermalijn en de Jeroen Boschschool (voor de fusie naar De Expeditie) in 2019.