Ouders kunnen meepraten over het beleid op school in de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviseren over dingen die spelen op school. Ook heeft de MR een formele rol: op allerlei onderwerpen moet de MR instemmen ofwel adviseren. Denk hierbij aan de vaststelling van het jaarplan en de begroting, maar ook over de inzet van de werkdrukverminderingsgelden of het beleid rondom sociale veiligheid.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en staan in de jaarplanner. 

Wilt u contact opnemen met de MR? Stuur dan een e-mail naar mr.expeditie@floresonderwijs.nl