Ziekmelding

Ziekmeldingen ontvangen wij het liefst via Social Schools, via de knop ‘absenties’. De leerkracht en de administratie ontvangen dan een bericht in hun e-mail. Wilt u dit doen voor 8.00 uur? Lukt het niet, bel dan school even via 026-3813862.

Verlof

U kunt alleen in bijzondere gevallen extra verlof aanvragen voor uw kind. Denk aan een huwelijksdag van naasten of een religieuze feestdag. De directie besluit of een verzoek tot verlof wordt toegestaan. Wilt u extra verlof aanvragen, dan kunt u bij de directie of de administratie een verlofformulier afhalen en daar ook weer inleveren. Korte afwezigheid zoals doktersbezoek kunt u mondeling of per e-mail aan de leerkracht doorgeven.

Voor de regels rondom verlof kunt u hier  meer informatie vinden.