Op De Expeditie willen we naast goed onderwijs geven ook samen mooie dingen beleven en samen vieren. Daarom worden er gedurende het jaar een aantal leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de vrijwillige ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage op De Expeditie bedraagt € 22,50,- per leerling.  De ouderbijdrage is vrijwillig: het is heel fijn als je de bijdrage kunt/wilt betalen, maar lukt of wil dat niet, dan is dat geen probleem.  Uiteraard sluiten wij nooit kinderen uit van activiteiten; iedereen doet altijd mee!

De bijdrage wordt onder meer besteed aan het cadeau bij Sinterklaas, de kerstviering, waarbij de hele school in kerstsfeer wordt gebracht, afscheid groep 8, en drinken en wat lekkers tijdens verschillende activiteiten. Voor het schoolreisje en het schoolkamp betaal je als ouder apart een vrijwillige bijdrage.