Op De Expeditie willen we naast goed onderwijs geven ook samen mooie dingen beleven en samen vieren. Daarom worden er gedurende het jaar een aantal leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Denk aan Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval en sportactiviteiten. 

Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht.  De bijdrage wordt onder meer besteed aan het cadeau bij Sinterklaas, de kerstviering, waarbij de hele school in kerstsfeer wordt gebracht, afscheid groep 8, en drinken en wat lekkers tijdens verschillende activiteiten. Voor het schoolreisje en het schoolkamp betaal je als ouder apart een vrijwillige bijdrage. 

De ouderbijdrage op De Expeditie bedraagt € 22,50,- per leerling.  Mocht je de bijdrage niet willen of kunnen betalen, dan is dat aan jullie als ouders. Uiteraard sluiten wij nooit kinderen uit van activiteiten; iedereen doet altijd mee!