Op De Expeditie willen we naast goed onderwijs geven ook samen mooie dingen beleven en samen vieren. Daarom worden er gedurende het jaar een aantal leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Denk aan Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval en sportactiviteiten. 

Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage wordt onder meer besteed aan het cadeau bij Sinterklaas, de kerstviering, waarbij de hele school in kerstsfeer wordt gebracht, afscheid groep 8, en drinken en wat lekkers tijdens verschillende activiteiten. Voor het schoolreisje en het schoolkamp betaalt u apart. 

De ouderbijdrage op De Expeditie bedraagt € 22,50,- per leerling.