Als u voor- of na schooltijd of in de vakanties opvang nodig heeft kunt u gebruikmaken van buitenschoolse opvang (BSO). De Expeditie werkt samen met twee BSO's in de Laar West: BSO De Heksenketel en de BSO van Partou in ons gebouw. Kinderen die gebruikmaken van deze BSO's worden op school opgehaald door medewerkers van de BSO. Wilt u meer informatie over deze opvang? Neem dan direct contact op met de BSO's zelf.