Op Basisschool De Expeditie betrekken wij kinderen actief bij de les. Door een heldere structuur in de instructie maken kinderen zich stapsgewijs de lesstof eigen. Alle leerkrachten werken volgens 'Expliciete Directe Instructie' (EDI). 

De leerkracht start met instructie geven aan de hele groep. Er wordt aangegeven wat het doel van de les is. In de instructie laat de leerkracht veel voorbeelden van de uitwerking van de stof zien. Vervolgens gaan de kinderen het samen met de leerkracht zelf proberen. Door het gebruik van bijvoorbeeld wisbordjes (waarop alle kinderen het antwoord op een vraag kunnen noteren) doet de hele klas actief mee. Daarna gaan kinderen zelfstandig aan de slag, met een klasgenoot of alleen. Kinderen die meer moeite hebben met de stof, sluiten aan bij de instructietafel om verder te oefenen met de leerkracht. De leerkracht houdt voor de hele groep bij welke doelen kinderen al beheersen en welke doelen nog meer aandacht nodig hebben.