Basisschool De Expeditie is een openbare basisschool in de wijk De Laar West met ongeveer 350 leerlingen. We werken met het traditionele jaarklassensysteem, waarbij we gebruikmaken van de nieuwste inzichten over hoe kinderen het beste leren.

Op basisschool De Expeditie werken wij samen aan goed onderwijs voor elk kind. Het is onze verantwoordelijkheid het beste uit elk kind te halen: ons uitgangspunt is dat ieder kind alles kan leren. Naast een solide basis in rekenen, taal en lezen bieden wij kinderen muziek, burgerschap, kennis over de wereld, levensbeschouwing, talentateliers en verschillende naschoolse activiteiten. Wij werken met coöperatief leren: door veel onderlinge interactie tussen de kinderen vergroot dit het plezier en de betrokkenheid bij het leren. 

De kernwaarden van De Expeditie zijn:

  • persoonlijke aandacht en betrokkenheid
  • een veilig, warm en respectvol klimaat 
  • hoge verwachtingen
  • aandacht voor de talenten van elk kind
  • rust en structuur
  • samenwerken en samenleven

Als openbare school besteden wij actief aandacht aan uiteenlopende levensovertuigingen en aan goed burgerschap. Wij leren kinderen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Op deze manier leren kinderen hun eigen opvattingen te ontwikkelen.

In onze missie en visie staan onze uitgangspunten uitgebreider beschreven. 

In ons identiteitsdocument staat beschreven hoe wij uiting geven aan onze openbare identiteit. 

In ons schoolplan vind je onze plannen en ons beleid voor de komende vier jaar.