Huiswerk

Op De Expeditie vinden we dat kinderen vooral moeten kunnen ontspannen en spelen na schooltijd. Toch is het soms goed om huiswerk mee te geven aan kinderen. Zo leren zij plannen of kunnen zij extra oefenen.

In groep 6 t/m 8 wordt er regelmatig oefenstof mee naar huis gegeven. In groep 4 en 5 wordt er oefenstof meegegeven aan individuele kinderen als de leerkracht denkt dat dit het kind kan helpen.

Voor wereldoriëntatie leren kinderen van groep 6, 7 en 8 de toetsen thuis. In de klasseninfo staat wanneer de toets is. Uiterlijk een week voor de toets ontvangen de kinderen een kopie van de samenvatting met daarop ook de datum van de toets. Om de boeken netjes te houden mogen deze niet mee naar huis.


Spreekbeurten/kringen

Om mondelinge spreekvaardigheid te oefenen hebben kinderen kringen of spreekbeurten. Aan het begin van het schooljaar wordt door de groepsleerkracht afgesproken wanneer welke leerling aan de beurt is. De kringen en spreekbeurten worden ook wekelijks vermeld in de klasseninfo.

In groep 2, 3 en 4 houden kinderen een leeskring.

In de groepen 5 t/m 8 houdt elke leerling een krantenkring, leeskring en spreekbeurt. De spreekbeurt wordt in groep 6 t/m 8 in Google Presentations of Prezi gemaakt. De voorbereiding gebeurt thuis. Op school krijgen kinderen tijd om te oefenen met Google Presentations.