Elke school heeft een schoolveiligheidsplan. Bij onze stichting, Flores Onderwijs, hebben we een stichtingsbreed schoolveiligheidsplan. U kunt deze vinden op de website van de stichting via de link in de zijbalk.

Sommige onderdelen van het schoolveiligheidsplan, zoals het anti-pestprotocol, zijn schoolspecifiek gemaakt. Heeft u een vraag hierover, dan kunt u contact opnemen met onze kwaliteitscoördinatoren Tanja IJsseldijk of Roy Vooges. Zij zijn tevens onze coördinatoren sociale veiligheid en anti-pestcoördinatoren. U kunt hen bereiken via tanja.ijsseldijk@floresonderwijs.nl (groep 1 t/m 5) en roy.vooges@floresonderwijs.nl (groep 6 t/m 8).

Tevens heeft onze school twee vertrouwenspersonen: Lotte Griess en Daphne Gerritsen. U kunt hen bereiken via lotte.griess@floresonderwijs.nl en daphne.gerritsen@floresonderwijs.nl.