De jaarkalender geeft informatie over alle activiteiten op school. Ook vindt u hierin de vakanties en studiedagen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk oudste kind van het gezin ook een gedrukt exemplaar voor thuis. 

Bij een aantal activiteiten is een vraagteken geplaatst. Hiervan konden wij op het moment van publiceren nog niet zeggen of dit vanwege corona wel of niet door kon gaan. In de nieuwsbrief (aan iedereen verstuurd via Social Schools en in te zien op de homepage van deze website) staat altijd de laatste informatie.