Op De Expeditie werken we met coöperatief leren. Coöperatief leren betekent samenwerkend leren. Het heeft tot doel de betrokkenheid en het plezier van kinderen in het leren te verhogen, met betere resultaten als gevolg. Al vanaf de kleuters leren kinderen verschillende werkvormen waarmee zij samen lesstof kunnen uitwisselen. Naast het verbeteren van de resultaten is een ander belangrijk doel het versterken van de cohesie in de groep: met klasbouwers (voor de hele groep) en teambouwers (voor het team, dat is het tafelgroepje) komen kinderen meer over elkaar te weten.